Apie mus
    NAUJIENOS
   PROBIOTIKAI
    Istorija
    Sertifikatai
    VIDEO
    Ką turite žinoti...
    Moksliniai straipsniai
   Produktai
    ProBioHelp/BioLivestock
    ProbioAgro/BioAg
    ProbioStopOdor/OdorAway
    ProbioSewage/BioKlean
    Naudojimosi metodika
   Gyvulininkystė
    NAUDOJIMAS
   Kiaulininkystė
    NAUDOJIMAS
   Paukštininkystė
    NAUDOJIMAS
     Kailiniai žvėreliai
     Naminiai gyvūnai
     Žuvininkystė
    Tvartų higienizacija
   Žemdirbystė
    NAUDOJIMAS
    Mikrobiologinė traša
    Ekologinė žemdirbystė
    Sertifikatai
   KAINOS-UŽSAKYTI
   UŽSAKYMAI INTERNETU
  Ekologinė žemdirbystė


BIOLOGINIS PREPARATAS Bio Ag IR JO PANAUDOJIMAS
EKOLOGINËJE ŽEMDIRBYSTËS SISTEMOJE


Šaltinis: Žurnalas „Mokslas“, Straipsnio autorius –
Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystės instituto
Gyvūnų veisimo ir genetikos skyriaus vedėja
Dr. Bitutė ZapasnikienėPastaraisiais metais ekologinėje žemdirbystės sistemoje didėja trąšų ir biologinių preparatų asortimentas. Ekologiškai ūkininkaujantieji jau turi galimybę rinktis. Mėšlo ekologiniuose ūkiuose yra nepakankamai, o jo naudojimas iš chemizuotų ūkių Europos Sąjungos reglamentais yra griežtai uždraustas. Dėl organinių trąšų trūkumo kyla nemažų problemų augalus aprūpinant maisto medžiagomis.

Daug kalbama apie ekologiškos produkcijos kokybę. ūkininkaujantieji ekstensyviai, nenaudojantieji jokių trąšų ir kitokių priemonių vargiai ar gali tikėtis gauti didesnius bei geresnės kokybės derlius. (Ekstensyvus ūkininkavimas – ne ekologinis ūkininkavimas. Tai dažnai painiojame). Šiuo metu įvairių trąšų ir biologinių preparatų pasirinkimas yra pakankamas. Galima naudoti tas trąšas ir biologinius preparatus, kurie įtraukti į ES reglamentus. Leidžiamų trąšų bei biologinių preparatų sąrašas skelbiamas ir sertifikavimo organizacijos „Ekoagros“ internetiniame puslapyje. Šis sąrašas nėra išsamus, nes trąšų ir biologinių preparatų leidžiama naudoti žymiai daugiau. Prieš naudojant ūkyje, ko nėra minėtame „Ekoagros“ sąraše, reiktų pasiteirauti sertifikacijos organizacijos darbuotojų dėl minėtų priemonių panaudojimo ekologiniuose ūkiuose tinkamumo.

Sertifikuojama įvairių pavadinimų preparatų, betgi dažnai pavadinimas nelabai ką sako. Kartais nors preparatas ir būna efektyvus, bet netinkamai jį panaudojus negaunama lauktų rezultatų. Su nemažai naujų trąšų ir biologinių preparatų LŽūU Agroekologijos centre atliekame įvairius mokslinius tyrimus, po to teikiame rekomendacijas. Vienas iš tokių preparatų yra Bio Ag, į Lietuvą iš JAV atvežtas 2009 m. Jis plačiai naudojamas pasaulyje, jo panaudojimo spektras labai platus.

Bio Ag – tai biologinis preparatas, sudarytas iš pieno rūgšties ir fototropinių bakterijų bei mielių. Iš pieno rūgšties bakterijų į šio preparato sudėtį įeina Bifidobacterium animals, B. bifidum, B. longum, Lactobacillus acidophilus, L. buchneri, L. bulgaricus, L. case, L. delbrueckii, L. plantarum, Lactococcus diacetylactis, L. lactis, Streptococcus thermophilus. Fototropines bakterijas sudaro Rhodopseudomonas palustris ir R. Sphaeroides. Mieles sudaro Bacillus subtilis var natto ir Saccharomyces cerevisiae.

Bio Ag yra įvairiarūšis naudingų bakterijų mišinys, skatinantis naudingų bakterijų augimą ir dauginimąsi natūralioje aplinkoje. Ši technologija plačiau žinoma kaip EM (efektyvūs mikroorganizmai), įvairiose srityse ji pasaulyje taikoma jau maždaug 30 metų.

Naudojant šį preparatą skatinamas naudingų mikroorganizmų augimas ir dauginimasis. Šio preparato naudojimas skatina fototropinių bakterijų, žinomų kaip purpurinių ne sieros bakterijų, vystymąsi, kurios turi detoksikuojančių, antioksidacinių ir antientropinių savybių.

Bio Ag preparatu prieš sėją galim pamirkyti ar juo apipurkšti sėklas taip pat purkšti dirvą, kur planuojama auginti įvairius augalus. Vegetacijos metu augalai purškiami per lapus. Tinka purkšti lauko, daržo ir sodo augalus. Nupurškus suaktyvėja augalų augimas, mažėja pažeidimas ligomis ir kt. Bio Ag galima naudoti auginant augalus hidroponikoje ir naudoti laistant augalus laistymo sistemomis. Preparate yra azotą fiksuojančių bakterijų, kurios padeda žemės ūkio augalams apsirūpinti atmosferos azotu.

Bio Ag galima naudoti vermikomposte ir kitų kompostų gamyboje. Atlikti pirmieji gamybiniai bandymai, jų rezultatai teikia nemažų vilčių. Dėl Bio Ag įtakos didėja organinių medžiagų mineralizacija. Šį preparatą taip pat galima naudoti tvarkant valymo įrenginiuose susikaupusį dumblą. Panaudojus

Bio Ag gerokai sumažėja nemalonaus kvapo intensyvumas. Èia taip pat gauti teigiami gamybiniai tyrimų rezultatai. Preparate esančios bakterijos dirvožemyje ir organinėse medžiagose ardo toksinus (amoniaką, vandenilio sulfidą, merkaptanas ir kt.).

1 lentelė. Preparato Bio Ag įtaka ekologiškai auginamų žieminių kviečių ‘Tauras’ grūdų derlingumui, t ha-1

LŽūU Agroekologijos centro ekologinės gamybos ūkis, 2009 m.2 lentelė. Preparato Bio Ag įtaka baltymų kiekiui, kritimo skaičiui bei sedimentacijos rodiklio reikšmei ekologiškai auginamų žieminių kviečių ‘Tauras’ grūduose

LŽūU Agroekologijos centro ekologinės gamybos ūkis, 2009 m.3 lentelė. Preparato Bio Ag įtaka šlapio ir sauso glitimo kiekiui bei glitimo indeksui ekologiškai auginamų žieminių kviečių ‘Tauras’ grūduose

LŽūU Agroekologijos centro ekologinės gamybos ūkis, 2009 m.
LŽūU Agroekologijos centre 2009 m. vykdėme tyrimus su ekologiškai auginamais žieminiais kviečiais (tai buvo vienas iš daugelio vykdytų tyrimų). 2009 m. pavasario sausra labai neigiamai paveikė ekologiškai auginamus žieminius kviečius. Kaip tik tuo metu, krūmijimosi tarpsnio pabaigoje pirmą kartą ir nupurškėme žieminius kviečius Bio Ag preparatu. Efekto sulaukėme po kelių dienų. Antrą kartą purškėme plaukėjimo pieninės brandos pradžioje. Manau, šis preparatas buvo efektyvus ekologiškai auginamiems kviečiams. Žinoma, reikia atlikti detalesnius mokslinius tyrimus, nes neaiškumo daugiau nei aiškumo. Labai svarbu, kad panaudojus šį preparatą gerokai padidėjo ekologiškų kviečių grūdų kokybės rodikliai.

Taip pat buvo atlikti gamybiniai bandymai su vermikompostu. Manau, šis preparatas gali turėti dideles perspektyvas vermikompostu ir kitų kompostų gamyboje. Kaip minėta, jį panaudojus gerokai sumažėja nemalonūs kvapai. Tuo įsitikinta atlikus ir gamybinius bandymus. Bio Ag galima sėkmingai panaudoti tvarkant įvairias organines atliekas, valymo įrenginių dumblą. Manau, Bio Ag yra perspektyvus biologinis preparatas tvarkant organines trąšas ne tik ekologiniuose, bet ir dideliuose intensyvios gamybos gyvulininkystės ūkiuose.


PROBIOTIKų PANAUDOJIMAS EKOLOGINIAM
VAISIų IR DARŽOVIų SAUGOJIMUINorint išsaugoti šviežius vaisius ir daržoves ilgesnį laiką naudojamos įvairios technologijos: sandėliavimas žemoje temperatūroje, apdorojimas įvairiomis cheminėmis medžiagomis ir kt.

Dažnai saugojimo trukmei prailginti naudojami cheminiai biocidai, kuriais dezinfekuojamos vaisių ir daržovių saugojimo patalpos, saugojimo ir transportavimo tara bei įranga, o kartais ir patys saugojami produktai. Dezinfekcijai naudojamos medžiagos, turinčias chloro, kenkia ne tik produktų išvaizdai, bet ir jų kokybei. Ženkliai mažiau pavojingi yra biocidai peroksidų pagrindu ar kiti greitai suyrantys biocidai, tačiau ir jie neigiamai veikia produktus.

Nors cheminiai biocidai, naudojami patalpų ir taros apdorojimui gali atlikti dezinfektoriaus funkciją, tačiau į saugyklas vis dėl to dažnai patenka nedideli kiekiai produktų, pažeistų bakterine, grybeline ar virusine tarša, kurios pasekmė – ligų pažeisti produktai ir ženkliai sumažėjusi jų saugojimo trukmė.

Saugojamų produktų stabilumo siekiama likviduojant mikrobiologinį užterštumą, atsisakant cheminio apdorojimo, optimalių estetinių parametrų išlaikymui, jau keliolika metų (Japonijoje, JAV ir kt. valstybėse) naudojami probiotiniai preparatai.

Šie probiotikai - tai natūralios regeneratyvinės mikrofloros kompozicijos, plačiai naudojamos žemės ūkyje, gyvulininkystėje, ir kitose srityse, taip pat ir žmonių sveikatinimui.

Vaisius ir daržoves, apdorotas šiais probiotikais, galima sandėliuoti žymiai ilgiau, nes probiotikai sunaikina vaisių ir daržovių ligas sukeliančią mikroflorą, t.y. pašalina daugumą priežasčių, sukeliančių saugojamų produktų gedimą (pelėsius, puvinius ir kt.).

Skirtingai nuo cheminių preparatų, probiotikų patekimas ant sandėliuojamų produktų nekenkia jų kokybei. Probiotiniai preparatai yra natūralūs, jie kaip inhibitoriai paveikia tik patogeninę mikroflorą, nekenkdami vaisių ir daržovių kokybei.
Probiotikų kompozicijos BioAg yra tinkamos naudoti ekologiniuose ūkiuose, jų ekologiškumą patvirtino VšĮ „Ekoagros“.

Vaisiai ir daržovės gali būti apdorojami BioAg vandeniniais tirpalais derliaus nuėmimo metu, jų plovimui naudojant probiotikų tirpalus ir ruošiant produktus saugojimui, taip pat ruošiant sandėliavimo patalpas, tarą, transportavimo priemones.

Vaisių ir daržovių sandėliavimo patalpų, taros apdorojimas vykdomas išpurškiant patalpas ir tarą ar BioAg vandeniniu tirpalu santykiu 1:100, padengiant bent 2/3 paviršių.

Vaisiai ir daržovės apdorojimi plaunant ar apipurškiant juos BioAg vandeniniu tirpalu (santykiu 1:1000).

Paruošti vandeniniai BioAg tirpalai turi būti sunaudojami per 1-2 paras.

Vanduo, naudojamas tirpalams ruošti, turi būti be chloro (geriausia – gręžinio vanduo).

Konservuoto BioAg galiojimo terminas – 2 metai.


PROBIOTIKAI – AKTYVUS BULVIų AUGIMO STIMULIATORIUS

Bandymai, panaudojant probiotines kompozicijas (EM) bulvių auginimui, buvo atlikti Agroekologijos ir mikrobiologijos katedroje Novosibirsko valstybiniame agrariniame universitete.

Senai žinoma, kad probiotiniai preparatai dirvoje padidina humuso sluoksnį, yra aktyvūs augimo stimuliatoriai, fitopatogeniniai mikroinhibitoriai, didinantys dirvos supresyvumą.

Novosibirske buvo bandoma specialiai sukurta probiotinė kompozicija (šiaurės sąlygomis), t.y. Bak – Sib preparatas, EM kompozicija (atitinkanti Bio-Ag USA – Lietuva) bei jų mišinys.
Bandoma bulvių rūšis Nevskij. Bulvės buvo apdorojamos pagal Bio-Ag rekomendacijas, t.y. prieš pat sodinimą išmirkomos probiotikų ir vandens tirpale (tirpalo paruošimo santykis 1:100).

Rezultatai

Visą vegetacijos laikotarpį ženkliai matosi probiotinių kompozicijų serijos EM augimo stimuliacija.

Lentelė 1 Preparatų veikla atskiruose fenofazese.Pagreitintas fenofazės procesas buvo pastebėtas visuose variantuose, kurie buvo apdoroti. Biopreparatai teigiamai įtakojo bulvių daigumui. Taigi, 30 dieną po pasodinimo išdygo 87% gumbavaisių, kurie buvo apdoroti EM; 92% gumbavaisių išdygo, kurie buvo apdoroti BakSib preparatu ir didžiausias išdygimo procentas (97%) buvo ten, kur buvo naudotas BakSib + EM mišinys. Visi šie skaičiai yra 8-18% didesnis nei kontroliniai. Taip pat, augalai kurie buvo apdoroti EM preparatais anksčiau sukrovė žiedus negu kontroliniai. Pilnas visų augalų žydėjimas buvo po 6 savaičių nuo pasodinimo dienos. Tačiau, kontroliniam variante žydėjo tik 58% iš visų sudygusiu augalų.

Šių preparatų augimo stimuliavimo poveikį, patvirtina biometriniai rodikliai (2 Lentelė).

Lentelė 2. EM preparatų poveikis į biometrinius rodiklius.Augimo stimuliavimas buvo matomas visuose variantuose. Jau po 4 savaičių po pasodinimo, EM preparatais apdorotų augalų aukštis buvo 2,37 – 6,25 cm., t.y. didesnis nei kontrolinio mėginio, o biomasė 17 – 24 g. didesnė.

Didžiausiais derliaus prieaugis buvo gautas naudojant BakSib + EM(Bio-Ag) preparatus, t.y. 71,83%. Tuose variantuose, kur buvo naudotas BakSib ir EM, derliaus prieaugis buvo 40,73%. Be to, naudojant BakSib ir mišinį BakSib + EM, buvo pastebėtas, vidutinių ir didelių bulvių kiekio padidėjimas. Visi eksperimente naudojami probiotiniai preparatai padidino derlingumą nuo 41% iki 72%.

Lentelė Nr.3 EM preparatų poveikis bulvių derlingumui.
Manome, kad ir Lietuvoje naudojamas bei platinamas probiotinis preparatas Bio-Ag padidintų bulvių derlius (ypatingai ekologiniuose ūkiuose).


UAB "EkoAgro Probiotikai", Įm. kodas 302777513, El. paštas ekoagro@probiotikai.net